Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

VeryFuckingNice
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon vialubisztosuko lubisztosuko

June 23 2017

VeryFuckingNice
1905 77a5 500
Reposted fromdjahnee djahnee viaszatanista szatanista
VeryFuckingNice
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
0578 93ef 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaSkydelan Skydelan

June 13 2017

VeryFuckingNice
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś kto o tym nie wie i to robi.
— Albert Einstein
VeryFuckingNice

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
VeryFuckingNice
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaszatanista szatanista

June 09 2017

VeryFuckingNice
3283 ab44 500
Reposted fromviolethill violethill vianoquestions noquestions

June 08 2017

VeryFuckingNice
4683 ec2f

image

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viawasteland wasteland
VeryFuckingNice
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaplumi plumi
VeryFuckingNice
0073 2f36
Reposted fromvandalize vandalize viahavingdreams havingdreams
VeryFuckingNice
0073 2f36
Reposted fromvandalize vandalize viahavingdreams havingdreams
VeryFuckingNice
3907 8d8a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaheartbreak heartbreak
VeryFuckingNice
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaheartbreak heartbreak
VeryFuckingNice

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaheartbreak heartbreak
VeryFuckingNice
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viaheartbreak heartbreak
5042 c742
Reposted fromYggry Yggry vianastiez nastiez
VeryFuckingNice
1196 de9e 500
Reposted fromnumbereight numbereight vialubisztosuko lubisztosuko
2163 2881 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianoquestions noquestions
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl