Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

VeryFuckingNice

April 18 2018

VeryFuckingNice

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
VeryFuckingNice
Taka moja klątwa, kocham Cię po wieczność.
— Dagan Gari`n Cel do Kanade
Reposted fromazazel azazel viadesperateee desperateee
VeryFuckingNice
2339 21f5 500
VeryFuckingNice
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed vialubisztosuko lubisztosuko
VeryFuckingNice
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.

April 07 2018

VeryFuckingNice
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viahereyes hereyes

April 04 2018

VeryFuckingNice
0604 3297 500
VeryFuckingNice
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 

March 31 2018

VeryFuckingNice

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viaalmostlover almostlover
VeryFuckingNice
VeryFuckingNice
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares vianotperfectgirl notperfectgirl
VeryFuckingNice
Wiecie, co robią ludzie mający problemy w związku? Wiecie, bo sami też tak robicie. Idziecie do kumpli, zakładacie temat na forum lub googlujecie, żeby poznać odpowiedź na takie pytania jak (...) problem w tym, że nikt poza Tobą i nią nie zna odpowiedzi na te pytania. Nie zachowujcie się jak strachliwe pizdy, tylko bądźcie chociaż na tyle odważni, żeby szczerze porozmawiać, bo związek bez szczerości, jest jak... No nie wiem. Nie przychodzi mi właściwe porównanie, ale zawsze jest do dupy.
— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
VeryFuckingNice
7066 3ff3 500
Konrad Wojterkowski dla #KochamSzanuję
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

March 28 2018

VeryFuckingNice
0256 c79a
#❤
Reposted fromMadsentropiahigh Madsentropiahigh vianowaczi nowaczi
VeryFuckingNice
8758 0e71 500
Reposted fromnutt nutt viapampampam pampampam
VeryFuckingNice
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viaumie-ranko umie-ranko
VeryFuckingNice
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaumie-ranko umie-ranko

March 26 2018

VeryFuckingNice
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viapoppyseed poppyseed
VeryFuckingNice
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viaimbirimbir imbirimbir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl