Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

VeryFuckingNice
3480 7cee
Reposted fromdeathrider deathrider viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
4648 7ba3 500
VeryFuckingNice
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viaSkydelan Skydelan

February 13 2019

VeryFuckingNice
0633 e1e8 500
:D
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan

October 27 2018

VeryFuckingNice
9844 9ac0 500
Że ktoś całkiem inny niż ja A ja to nikt
Reposted fromyannim yannim viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
najbardziej przeraża mnie to jak
pienimy się z zazdrości
gdy innym się powodzi
lecz wzdychamy z ulgą
gdy im się nie udaje. 
— Rupi Kaur
VeryFuckingNice
9953 5441 500
Reposted fromthesmajl thesmajl vianotperfectgirl notperfectgirl
VeryFuckingNice
Pożegnanie niesie ze sobą dziwne uczucie. Jest nim zawiść. Mężczyźni odchodzą, by sprawdzić swoją odwagę, ale największą próbą, jest próba cierpliwości. Cierpliwości do obywania się bez kogoś
— Karen Blixen "Pożegnanie z Afryką"
Reposted frommessinhead messinhead viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
0185 bc8e
Reposted fromschiza schiza viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
0084 3443 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
8739 980a
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
0645 71f9 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viadesperateee desperateee
VeryFuckingNice
5094 714d 500
VeryFuckingNice

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaschokoladehimmel schokoladehimmel
VeryFuckingNice
5553 9697 500
VeryFuckingNice
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir
VeryFuckingNice
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl