Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

VeryFuckingNice
7419 88f8
Reposted frommisza misza vianataliana nataliana
4934 0066 500
VeryFuckingNice
1436 0637 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viayourhabit yourhabit
VeryFuckingNice
9534 25d7
Reposted fromlte lte viayourhabit yourhabit
VeryFuckingNice
VeryFuckingNice
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra vianataliana nataliana
2494 03c4 500

October 16 2017

VeryFuckingNice
Będę cię szukać pośród tysięcy światów
i dziesięciu tysięcy wcieleń, aż cię odnajdę.
— 47 Roninów
Reposted fromjannet jannet viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
1079 19cf
Reposted frommentalstate mentalstate viadesperateee desperateee

October 12 2017

VeryFuckingNice
0454 2e34 500
Reposted fromwtfamidoinhere wtfamidoinhere viaorchis orchis

October 09 2017

VeryFuckingNice
8603 34b7
Reposted fromswojszlak swojszlak vianataliana nataliana
VeryFuckingNice
Czasem wkurzamy się, ale jesteś obok mnie.
— Zeus
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianataliana nataliana
VeryFuckingNice
VeryFuckingNice
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom vianiskowo niskowo
VeryFuckingNice
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno vianiskowo niskowo
VeryFuckingNice
Po prostu tęsknię za Tobą. Tylko tyle.
Reposted fromMissStardust MissStardust viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
VeryFuckingNice
Wtedy mogliśmy tak naprawdę wszystko. Zakazy szły z zewnątrz. Od rodziców, ze szkoły. Teraz sami sobie ustalamy, co nam wolno, a czego nie. Łamanie norm ustalonych przez samych siebie jest dużo trudniejsze. I pewnie ma dużo bardziej bolesne konsekwencje. Łamanie zakazów danych nam przez kogoś czasem bywa nawet fascynujące!
— Magdalena Witkiewicz – Cześć, co słychać?
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaSkydelan Skydelan

October 04 2017

1814 0c19 500
Reposted frombrumous brumous viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl